Resultaten LIFE+: meer verwerkt shredderafval, betere eindproducten

  Met de LIFE+ subsidie zorgde ARN voor een stabielere en efficiëntere productie in de PST-fabriek. Daardoor verwerken we meer shredderafval per jaar en leveren we beter herbruikbare eindproducten. Dat heeft een positieve impact op het milieu

  Al het Nederlands shredderafval verwerkt

  Door diverse technische optimalisaties werd de PST-installatie uit de testfase stapsgewijs een volledige operationele toepassing. Hierdoor kan de fabriek nu per jaar 40.000 ton shredderafval verwerken: de totale jaarlijkse hoeveelheid shredderafval in Nederland. Ook kunnen we hoogwaardige kwaliteit van eindmaterialen bieden. In 2014 haalden we uit het aangeboden shredderafval 40% herbruikbaar materiaal. Voordat de PST-fabriek in werking trad, werd dit afval verbrand of gestort.

  Nederland behaalt Europese recyclingdoelstelling

  Nederland behaalde mede dankzij de geoptimaliseerde PST-fabriek al in 2013 de Europese doelstelling van 95% recycling van afgedankte auto’s. Hiervan werd minimaal 85% van de materialen hergebruikt. In de komende jaren optimaliseren we de productielijn nog verder. Een van de voorgenomen projecten is gericht op het nog verder scheiden van de kunststoffen. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe afzetkanalen voor de eindfracties.

  Meer teruggewonnen kunststof

  Voor de verwerking van kunststoffen installeerden we onder meer een schroevenzeef, een tuimelzeef en een stuitermachine. Deze verwijderen hout en rubber beter uit de kunststoffracties en produceren schonere eindproducten met een hogere kwaliteit. In de oude situatie ging veel goede recyclebare kunststof verloren in de fijne en de grove fractie van de zeef. Door de investering kunnen we nu 50% meer kunststoffen voor materiaalhergebruik terugwinnen.

  Betere terugwinning metalen

  De installaties in de metaalterugwinningslijn leveren schonere eindproducten op van hogere kwaliteit. Metalen zoals koper, aluminium, ijzer en roestvrijstaal worden teruggewonnen uit de verwerking van circa 3.500 ton kunststof met hoge dichtheid per jaar. De opbrengst is circa 5% koper, 2% aluminium en 1% roestvrijstaal. Deze metalen worden in zuivere vorm teruggewonnen en kunnen direct bij de smelterijen worden afgezet.

  Onderzoek en ontwikkeling: meer toepassingen voor eindmaterialen

  Onderzoek naar een hoogwaardige toepassing voor eindmaterialen kost vaak veel tijd en is technisch gecompliceerd. Vooral het ontwikkelen van de markt voor nieuwe toepassingen heeft een lange looptijd. Met de subsidie van LIFE+ zetten we onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten op om geschikte afnemers te vinden voor de eindmaterialen van materiaalrecycling. Voor de meerderheid van de eindmaterialen creëerden we minimaal 2 geschikte toepassingen. Zo worden mineralen gebruikt voor straatnaamborden, kunststoffen voor stoeptegels en granulaat voor kunstgras. Voor enkele materialen leidden de onderzoekstrajecten tot nu toe nog niet tot concrete toepassingen.

  Preventief onderhoud en optimalisaties verminderen kosten

  We voeren meer preventief onderhoud uit en voerden hiervoor standaardstops in. Daardoor heeft de fabriek minder last van storingen en staan de machines alleen stil op momenten dat ze geen shredderresiduen verwerken. Dit zorgt ervoor dat de productiecapaciteit beter wordt benut en het energieverbruik daalde met 30% per ton. Daarnaast leerden we van de optimalisaties onder meer welke slijtvaste materialen we het beste kunnen gebruiken in het leidingwerk. Hierdoor verlagen de kosten voor de verwerking van shredderafval aanzienlijk.

  Kosten recycling hoger dan opbrengsten

  Ondanks de kostenbesparingen en betere opbrengsten zijn de kosten van de verwerking van het autoshredderafval (ASR) nog altijd hoger dan de opbrengsten. De optimalisaties verlaagden wel de verwerkingskosten per ton. De verwerking van 1 ton ASR bedroeg in 2012 nog €678, in 2013 was dit €340, in 2014 €233 en in 2015 €224. Vooral de vezelfractie is kostbaar. Deze verwerkt bijvoorbeeld de stof uit autobekleding voor de cementindustrie en afvalverbranders. Ook de minerale fractie, die bijvoorbeeld glas verwerkt, kost meer dan het oplevert. ARN zette diverse projecten op die uiteindelijk moeten leiden tot een afzet van vezelfracties met een positieve opbrengst.