Optimalisatie dankzij LIFE+subsidie

  Dankzij de LIFE+ subsidie optimaliseerde ARN de afgelopen jaren de post shredder technology-fabriek. De nieuwe PST-fabriek verwerkt effectief al het aangeboden shredderafval in Nederland tot herbruikbare materialen. Hierdoor voldeed Nederland al in 2013 aan de Europese richtlijn voor autorecycling.

  Doel: voldoen aan Europese afvalrichtlijnen

  Met het optimaliseren van de productielijn in de PST-fabriek wil ARN voldoen aan de Europese Autowrakkenrichtlijn (2000). Deze schrijft voor dat minimaal 85% van de autowrakken wordt gerecycled en 10% van de materialen nuttig hergebruikt. In Nederland is nascheiding de enige economische haalbare methode hiervoor. ARN bouwde daarom in 2005 de PST-fabriek. Daarnaast wil ARN in Nederland het storten van shredderafval substantieel terugbrengen, wat aansluit bij de Europese Richtlijn storten. Beide richtlijnen passen in de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze is gericht op het voorkomen, recyclen en verwerken van afval, de terugwinning van grondstoffen en eventueel energie en elk ander proces voor het hergebruik van afval.

  Europees voorbeeld van hoogwaardig recyclen

  De PST-fabriek heeft een geavanceerde scheidingsinstallatie. In Europa dient deze als voorbeeld van hoogwaardige recycling van autoshredderafval (ASR). Verschillende (shredder)bedrijven in Europa ontwikkelden technologie om waardevolle materialen uit autowrakken terug te winnen. Maar de gehele productielijn zoals ARN in Tiel bouwde – met het specifieke doel van de 95%-recycling – is uniek. De PST-installatie levert Europese landen, overheden en industrieën het bewijs dat er een alternatief is voor het op grote schaal storten of verbranden van autoshredderafval. Onze kennis en ervaring delen wij graag met anderen.

  Shredderproeven om doelstelling te meten

  In 2010 en 2015 stelden we met 2 shredderproeven vast of de PST-fabriek de wettelijke doelstelling van 95% recycling en nuttige toepassing realiseert. Elke proef bestaat uit 3 sessies, waarin we 400 wrakken shredden. Hierbij volgen we de monitoringregels van de Europese Commissie (Commission decision 2005/293/EC). Met de resultaten van de proef (massabalansgegevens) berekenen we het recyclingpercentage. Dit percentage rapporteert ARN aan de Europese Commissie en de Nederlandse overheid.